1 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh
4 Ngày 3 Đêm
TP Hồ Chí Minh
Bà Nà, Cù Lao Chàm, Đà Nẵng, Hội An
1 Ngày
Hà Nội
Hà Nội, Hòa Bình, Mai Châu
1 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh
1 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
3 Ngày 2 Đêm
Hà Nội
Hà Giang, Hà Nội
1 Ngày
Hà Nội
Hà Nội, Mai Châu
1 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh