Tour Củ Chi - Tham quan địa đạo Củ Chi Củ Chi nơi này là một hệ thống phòng thủ nằm trong lòng đất từ lâu đã nổi tiếng khắp thế giới với danh hiệu “Đất thép, Thành đồng” với hàng ngàn địa đạo kì bí chằng chịt, phức tạp và nguy hiểm

1/2 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
1/2 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
1 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh
1 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh
1 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
1 Ngày
TP Hồ Chí Minh
Địa Đạo Củ Chi, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh