2 ngày 1 đêm
TP Hồ Chí Minh
Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho, Thành phố Hồ Chí Minh
2 ngày 1 đêm
TP Hồ Chí Minh
Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho
2 ngày 1 đêm
TP Hồ Chí Minh
Châu Đốc, Đồng Tháp, Long Xuyên, Núi Cấm, Tiền Giang
2 ngày 1 đêm
TP Hồ Chí Minh
Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho, Thành phố Hồ Chí Minh
2 ngày 1 đêm
TP Hồ Chí Minh
Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho, Thành phố Hồ Chí Minh
2 ngày 1 đêm
TP Hồ Chí Minh
Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho
2 ngày 1 đêm
TP Hồ Chí Minh
Cái Răng, Cần Thơ, Chợ Nổi, Mỹ Tho
3 Ngày 2 Đêm
TP Hồ Chí Minh
Bến Tre, Cần Thơ, Châu Đốc, Chợ Nổi, Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Mỹ Tho, Rừng Tràm Trà Sư